Oliva Arbequina

l'oliva
arbequina

L’arbequina és una varietat d’olivera. La varietat és oriünda del municipi d’Arbeca a la comarca de Les Garrigues que li va donar el nom. Aquesta varietat és considerada com una de les millors del món, tant per la producció i regularitat com per la qualitat de l’oli. Es conrea principalment al Camp de Tarragona, l’Urgell i les Garrigues.

Segons diu la llegenda, el duc de Medinaceli, que vivia al castell-palau d’Arbeca, la va portar de Palestina al segle XVII. La promesa d’un ral de billó per cada olivera plantada (que finalment no complí) n’impulsà el cultiu arreu de la comarca. Tot i que ja hi havia constància d’oliveres d’aquesta mateixa classe a tot el terme.

Se la considera rústica, resistent a les gelades i adaptable a diferents condicions de clima i sòl. D’un vigor molt reduït i una baixa resistència a la terra calcària, s’adapta a terrenys pobres i és resistent al fred. La seva capçada relativament reduïda, li permet majors densitats de plantació que d’altres conreus més vigorosos. Està reconeguda com una de les millors varietats per a l’obtenció d’oli.

Rústica, resistent a les gelades i adaptable a diferents condicions, l'arbequina és una de les millors varietats per a l’obtenció d’oli.

És una varietat molt productiva i de precoç entrada en producció. La data de maduració és mitjana, a partir de la primera quinzena de novembre. Els fruits són petits, esfèrics, simètrics i es presenten arraïmats.

Són de color en maduració negre i sense lenticel·les a la pell del fruit. Forma de l’àpexarrodonit i cavitat peduncular àmplia. És autofèrtil. Els seus fruits no maduren simultàniament, i té una resistència mitjana al despreniment.

Ja teniu disponible l'oli de nova campanya!