Ajuda per les instal·lacions de producció i emmagatzematge d’ametlla

30 març 2024

El projecte per trasllat i modernització de les instal·lacions de producció i emmagatzematge d’ametlla d’Arbequina i Secció de Crèdit, S.C.C.L. situada al terme d’Arbeca (Les Garrigues) ha rebut un ajut a l’empara de l’Ordre AAR/1319/2021 amb l’ajut financer de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya.

La inversió principal del projecte trasllat i millora de la línia de producció d’ametlles del nucli del poble a una zona condicionada pel treball industrial. La implantació del nou espai per realitzar el procés productiu i emmagatzemar el producte final en unes condicions idònies per obtenir un producte de qualitat. Les esmentades inversions han estat realitzades amb el fi comú de millorar la competitivitat en els processos de producció i transformació, així com d’incrementar el valor afegit dels productes agrícoles dels socis de la cooperativa.

més receptes

Ja teniu disponible l'oli de nova campanya!